Momenteel loopt er een Europees Leader-project met als doel de schapenhouderij in de plattelandsregio ‘het Tielts Plateau’ via een reeks acties te ondersteunen en te promoten. De vzw Vlaamse Schapenhouderij is verantwoordelijk voor dit project.

De inzet van een beperkt aantal schapen kan voor vele gezinnen een duurzame oplossing zijn om een stukje weide, een stuk gazon of een perceel grond te laten begrazen en zo te onderhouden/proper te houden. Gedaan met maaien de schapen doen het werk. Maar vele particulieren hebben evenwel een probleem om de schapen ook te overwinteren en voor de winter voeding te voorzien, laat staan om ook paraat te zijn wanneer het geboorteseizoen aanbreekt en toezicht nodig is.

Daarom bemiddelt het leader-project tussen schapenhouders en particulieren om in de periode april-november schapen op privé-terrein in te zetten , mits goede afspraken, en waarbij de schapenhouder zich dan tijdens winter en aflamperiode over de dieren ontfermd.