Een schaap houden vergt natuurlijk enkele inspanningen. Hieronder kan je enkele voorwaarden vinden.

De particulier/terreineigenaar/’huurder’ van de schapen zorgt (er)voor :

–        dat er continue watervoorziening en in de zomer ook liefst schaduwvoorziening is voor de dieren

–        dat hij liefst tweemaal daags gaat nakijken of alles ok is (schapen kunnen ‘verwentelen’, dit is op de rug gaan liggen, soms kunnen ze zelf niet meer recht en sterven ze na enkele uren, hier moeten de dieren snel terug recht geduwd worden). Dit impliceert dat in verlofperiodes iemand dit toezicht overneemt of dat met de schapenhouder hierover de nodige afspraken gemaakt worden.

–        dat wanneer er iets verdachts of verkeerds vastgesteld wordt onmiddellijk de schapenhouder te verwittigen.

–        meer info over huisvesting, afsluiting en eten en drinken kan je in de specifieke katernen vinden.

Je kan een duidelijke afsprakennota afdrukken en op die manier is duidelijk waar de schapenhouder en de graslandeigenaar op moet letten. Hoe gaat u te werk? Druk de afsprakennota in tweevoud af, 1 exemplaar voor de schapenhouder, 1 exemplaar voor de graslandeigenaar. Na het ondertekenen post of scan je een exemplaar in en stuur het naar VSH vzw, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke/Beitem of info@vsh.be