Wanneer je als hobbyfokker een schaap houdt, komt het er vooral op aan oog te hebben voor het dierenwelzijn.
Concreet betekent dit dat in de zomer op de weide voor schaduw moet gezorgd worden, dit kan onder bomen of onder een schuilhok.
In de winder is niet zozeer de koude, maar wel nattigheid en regen niet gewenst. Dus is beschutting nodig.
Een schaap heeft als hokruimte enkele vierkante meter nodig, bv 2 x 2 meter en een hok dat bv aan drie kanten gesloten is en met een deur naar bv het oosten.