De schapenhouder zorgt ervoor dat :

–        alle wettelijke verplichtingen voor zijn dieren in orde zijn. (oormerken, vaccinaties,… e.d.)
–        het aantal schapen aangepast is aan de beschikbare grashoeveelheid.
–        hijzelf verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg van de beschikbaar gestelde dieren en roept indien nodig
veterinaire assistentie in.
–        zorgt ervoor dat hij verzekerd is voor eventuele schade die de dieren kunnen veroorzaken.